En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Hamas'tan Beyaz Saray Sözcü Yardýmcýsýna tepki

15 Mayıs 2018 Salı 00:02
33 0
Hamas'tan Beyaz Saray Sözcü Yardýmcýsýna tepki

Hamas, Beyaz Saray Sözcü Yardýmcýsý Raj Shah'ýn Ýsrail askerlerinin Gazze sýnýrýnda açtýðý ateþ sonucu 55 Filistinlinin þehit olmasýndan 'Hamas'ýn sorumlu olduðu' iddialarýný kýnadý.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabýndan yaptýðý açýklamada, Beyaz Saray'ýn Gazze'de yaþananlarýn sorumluluðunu Hamas'a yüklemesini kýnayarak, "Olaylardan Hamas'ýn sorumlu tutulmasý, dengeleri alt üst etmek, sivil Filistin halkýna yönelik katliamý gerekçelendirmek ayrýca Ýslam ümmetine karþý tutumu sürdürmektir." ifadelerini kullandý.

Raj Shah, Beyaz Saray'daki basýn brifinginde Ýsrail askerlerinin Gazze sýnýrýnda açtýðý ateþ sonucu 55 Filistinlinin þehit edilmesine iliþkin "Bu kayýplardan Hamas sorumludur" demiþti.

Gazze'nin Ýsrail sýnýrýnda çadýrlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliðinin Kudüs'e taþýnmasýný ve Ýsrail'in kuruluþ yýl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yýlýný protesto etmek için "milyonluk yürüyüþ" adýný verdikleri kapsamlý gösteriler düzenliyor.

Ýsrail askerleri, Gazze sýnýrýnda bugün düzenlenen gösterilere katýlan 55 Filistinliyi þehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 771 Filistinliyi yaraladý.

Ayrıca okuyun: Beyaz Saray: Trump, Türkiye ile birlikte çalýþma arzusunu dile getirdi

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0