En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Havalimanlarýnýn 2019 otopark tarifeleri de belli oldu

08 Ocak 2019 Salı 07:16
113 0
Havalimanlarýnýn 2019 otopark tarifeleri de belli oldu

Havalimanlarýnýn 2019 otopark tarifeleri de belli oldu. Þubat ayý sonuna kadar otoparký ücretsiz olan Ýstanbul Havalimaný'nda otomobiller için kapalý otoparkýn bir saatlik fiyatý 19.75 TL'den 21 TL'ye, bir günlük fiyatý ise 60 TL'den 63 TL'ye çýktý. Otomobiller için Ýstanbul Havalimaný'nda kapalý otoparkýn bir aylýk abonman fiyatý da 423 TL'den 444 TL'ye yükseldi.

Devlet Hava Meydanlarý Ýþletmesi Genel Müdürlüðünce ihale edilen KÖÝ Projeleri kapsamýnda Havalimaný/Terminal Ýþletmecileri tarafýndan iþletilen havalimanlarý/terminallerinde 2019 yýlýnda uygulanacak otopark ücret tarifeleri de belli oldu.Ýstanbul Havalimaný'nda otomobiller için kapalý otoparkýn bir saatlik fiyatý 19.75 TL'den 21 TL'ye, 1-3 saat 24 TL'den 25 TL'ye, 3-6 saat 37.75 TL'den 39.50 TL'ye, 6-12 saat 44.75 TL'den 47 TL'ye, 12-24 saaýt 60 TL'den 63 TL'ye, 4 günlük abonman 173.50 TL'den 182 TL'ye, 7 günlük abonman 284 TL'den 298 TL'ye, 15 günlük abonman 387.50 TL'den 407 TL'ye bir aylýk ise 423 TL'den 444 TL'ye yükseldi.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0