En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Hazine 4,1 milyar lira borçlandý

15 Ocak 2019 Salı 15:36
273 0

Bakanlýk, ilk ihalede 1 yýl (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracýný gerçekleþtirdi. Ýhalede hem basit hem bileþik faiz yüzde 18,98 oldu.

Nominal teklifin 600,2 milyon lira olduðu ihalede, nominal satýþ 380 milyon lira, net satýþ 319,4 milyon lira olarak gerçekleþti.

Kamu kuruluþlarýndan gelen 720 milyon liralýk teklifin tamamýnýn karþýlandýðý ihalede, piyasa yapýcýlarýndan 1 milyar 340 milyon liralýk teklif alýndý ve bu kesime 804 milyon liralýk satýþ yapýldý.

Ýkinci ihalede ise 5 yýl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,1 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracý yapýldý. Ýhalede reel basit faiz yüzde 3,99 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 234 milyon lira olduðu ihalede, nominal satýþ 853 milyon lira, net satýþ 861 milyon lira olarak gerçekleþti.

Kamu kuruluþlarýndan gelen 350 milyon liralýk teklifin tamamýnýn karþýlandýðý ihalede, piyasa yapýcýlarýndan 2 milyar 55 milyon liralýk teklif alýndý ve bu kesime 1 milyar 27,5 milyon liralýk satýþ yapýldý.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0