En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

HDP abdesthaneden rahatsýz oldu: Meclis'te ne iþi var?

13 Aralık 2017 Çarşamba 07:57
21 0

Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüþmeleri sýrasýnda konuþma yapan HDP'li Sýrrý Süreyya TBMM'de bulunan abdesthaneyi hedef alarak 'Abdesthanenin ne iþi var Meclis gibi yerde' diyerek HDP'nin abdesthaneden duyduðu rahatsýzlýðý dile getirdi.

TBMM Genel Kurulu'nda konuþan HDP'li Sýrrý Süreyya Önder, Meclis'te abdesthaneye gerek olmadýðýný söyledi.

HDP Ankara Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder, TBMM Genel Kurulu'nda bir konuþma yaptý.

Bütçe görüþmelerinin yapýldýðý Meclis'te farklý bir gündem oluþturmaya çalýþan HDP'li Önder, Selahattin Demirtaþ'ýn fotoðrafýnýn hiçbir yerde asýlý olmadýðýndan sitem etti.

"5 tane avize fotoðrafý var, bir tane Selahattin Demirtaþ fotoðrafý yok" diyen Önder, Demirtaþ'a avize kadar deðer verilmediðinden þikayet etti.

Sýrrý Süreyya Önder, konuþmasýnýn devamýnda farklý bir tartýþmayý da gündeme getirdi. Meclis'te bulunan abdesthaneden rahatsýz olduðunu açýk bir þekilde dile getiren Önder, "Abdesthanenin ne iþi var Meclis gibi yerde… Nezahetten, mehabetten bahsediyorsunuz.. Bir abdesthane kadar kýymetimiz olsun bu vekillerin." diye konuþtu. [Kaynak: Yeniþafak]

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0