En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

IKBY, 853 DEAÞ mensubunu Irak makamlarýna teslim etti

12 Haziran 2018 Salı 00:15
24 0
IKBY, 853 DEAÞ mensubunu Irak makamlarýna teslim etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), son 8 ayda terör örgütü DEAÞ'a üye olmak suçlamasýyla tutuklu bulunan 853 kiþiyi Irak makamlarýna teslim ettiði bildirildi.

IKBY Uluslararasý Örgüt Raporlarýný Deðerlendirme Komitesi Baþkaný Dindar Zebari, Erbil’de düzenlediði basýn toplantýsýnda, son 8 ayda tutuklu 853 DEAÞ üyesinin Irak makamlarýna teslim edildiðini belirtti.

Zebari, söz konusu teröristlerden bir kýsmýnýn davasýnýn ise Musul'da görüldüðünü ifade etti.

Kamplar da dahil olmak üzere 2 milyon 100 bin iç göçmen ve mültecinin IKBY'de yaþadýðýný belirten Zebari, kamplarda yaþam koþullarýnýn kötü olmasý nedeniyle bir süredir uluslararasý yardým kuruluþlarýndan destek beklediklerini ancak Birleþmiþ Milletlerin (BM) kurtarýlan yeni bölgelerle ilgilendiðini söyledi.

Zebari, ayrýca DEAÞ ile girilen çatýþmalarda toplam bin 814 Peþmerge'nin hayatýný kaybettiðini 10 bin 725'inin ise yaralandýðýný aktardý. Zebari, "DEAÞ tarafýndan hala esir tutulan 44 Peþmerge var." diye konuþtu.

Zebari, basýn toplantýsýnda IKBY'de gizli cezaevi olduðu iddialarýný da reddetti.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0