En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

IMF`ye göre 9 dev banka zorlanacak!

12 Ekim 2017 Perşembe 06:40
17 0
IMF`ye göre 9 dev banka zorlanacak!

IMF, dünyanýn önde gelen bankalarýndan 9'unun yeni global ekonomide baþarýlý olmakta zorlanabileceklerini, bu durumun regülatörlerin dikkatinde olmasý gerektiðini bildirdi.

IMF dün yayýnladýðý "Global Finansal Ýstikrar" raporunda Citigroup Societe Generale, UniCredit, Deutsche Bank, Barclays, Standard Chartere, Sumitomo Mitsui Financial Group, Mizuho Financial Group ve Mitsubishi UFJ Financial Group'un gelecekteki düzenleyici zorunluluklara göre zayýf sermaye tamponu ortaya koyan ve bu tamponlarý gelecek birkaç yýlda artýrmak için göreceli olarak zayýf karlýlýða sahip bankalar olduklarýný vurguladý.

Bu bankalardan bazýlarýnýn yasal konularla boðuþmaya devam ettiklerini belirten IMF, diðerlerinin, özellikle Avrupalý yatýrým bankalarýnýn hala karlý iþ modelleri belirleme ve uygulama problemi ile karþý karþýya olduklarýný ifade etti.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0