En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Irak Meclis Baþkanlýðý'na Muhammed Halbusi seçildi

15 Eylül 2018 Cumartesi 12:37
36 0
Irak Meclis Baþkanlýðý'na Muhammed Halbusi seçildi

Irak Meclisi'nde bugün yapýlan oylamada Sünni Arap adaylardan Muhammed Halbusi en çok oyu alarak yeni Meclis Baþkaný oldu.

Meclis Baþkanýný belirlemek üzere bugün düzenlenen oturumda yapýlan gizli oylamada, 5 adaydan biri olan Sünni Arap aday Muhammed Halbusi, Baþkanlýða seçildi.

Eski Cumhurbaþkaný Yardýmcýsý Usame en-Nuceyfi, eski Savunma Bakaný Halid el-Ubeydi, Raad Dahleki ve Talal Zavbaii de Meclis Baþkanlýðý yarýþýna katýlan isimler arasýndaydý.

Oylamada Halbusi 169, Ubeydi 89, Nuceyfi 19 diðer adaylar ise birer oy aldý.

Meclis Baþkanlýðý yarýþýna katýlan Ahmed Cuburi çekildiðini açýklamýþ, yarýþa Halid el-Ubeydi katýlmýþtý.

Bir önceki dönem Meclis Maliye Komitesi Baþkaný olan Halbusi, milletvekili seçildiði döneme kadar Enbar Valiliði görevini yürütüyordu.

Irak’ta 12 Mayýs’ta yapýlan genel seçimlerden sonra yaþanan siyasi anlaþmazlýklardan dolayý hükümet henüz kurulamadý.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0