En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Küresel gýda fiyatlarý geçen yýl düþtü

10 Ocak 2019 Perşembe 14:42
101 0
Küresel gýda fiyatlarý geçen yýl düþtü

Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü'nden (FAO) yapýlan açýklamaya göre, uluslararasý pazarlarda tahýl, bitkisel yað, süt ürünleri, et ve þekerden oluþan beþ ana gýda maddesinin fiyatlarýnýn ve ticaretinin takibiyle ölçülen Gýda Fiyat Endeksi, Aralýk 2018'de bir önceki aya göre deðiþim göstermedi ve 161,7 puan oldu.

Endeks, 2018 genelinde bir önceki yýla göre yüzde 3,5 azalarak 168,4 puan seviyesinde gerçekleþti. Bu dönemde elde edilen puan, 2011'de ulaþýlan en yüksek seviyenin yüzde 27 altýnda kaldý.

Geçen yýl genelinde hububat fiyatlarý bir önceki seneye göre artýþ gösterirken, en fazla düþüþ þeker fiyatlarýnda meydana geldi.

Hububat Fiyat Endeksi, Aralýk 2018'de bir önceki aya göre yüzde 1,8, yýllýk bazda yüzde 9,6 yükseldi. Pirinç fiyatlarý üst üste 6 aydýr azalýrken, buðday ve mýsýr fiyatlarý güney yarým kürede etkili hava þartlarýndan dolayý aralýk ayýnda artýþ gösterdi. FAO'nun son tahminlerine göre, buðday ve mýsýr fiyatlarýnýn bu yýl düþmesi, pirinç fiyatlarýnda ise rekor bir artýþ bekleniyor.

Bitkisel Yað Fiyat Endeksi, aralýkta yüzde 0,4 artarken, yýllýk bazda yüzde 15 düþüþ kaydetti.

Et Fiyat Endeksi ayný ayda 0,8'lik bir artýþ göstermesine karþýn, yýllýk bazda yüzde 2,2 azaldý.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0