En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Katar ve Ýngiltere'den ortak deniz tatbikatý gerçekleþtirdi

16 Temmuz 2017 Pazar 23:05
19 0
Katar ve Ýngiltere'den ortak deniz tatbikatý gerçekleþtirdi

Katar ve Ýngiltere deniz kuvvetleri, Katar kara sularýnda ortak tatbikat gerçekleþtirdi.

Katar Savunma Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada, Katar Emirlik Deniz Kuvvetleri ile Katar Özel Deniz Kuvvetlerinin, Ýngiltere Deniz Kuvvetleri ile 2 ayrý ortak tatbikat düzenlediði belirtildi.

Ýki ülkenin deniz kuvvetleri arasýndaki ortak tatbikatýn 2 aþamadan oluþtuðu kaydedilen açýklamada, ilk aþamanýn Uluslararasý Hamad Limaný'nda denizde haberleþme, yangýnla mücadele, arýza tespit ve kýyýya yanaþma sýrasýnda gemilerin korunmasýyla ilgili verilecek eðitim ve konferanslardan oluþtuðu, ikinci aþamanýn ise su altýna yerleþtirilen mayýnlarýn temizlenmesinin yaný sýra füze ve top atýþlarýnýn yapýlacaðý deniz tatbikatýný kapsadýðý ifade edildi.

Açýklamada, 2 gün sürecek tatbikatýn, Ýngiltere Deniz Kuvvetlerinin talebi üzerine ve taraflar arasýnda daha önce savunma iþ birliði alanýnda imzalanan anlaþmalar doðrultusunda düzenlendiði bildirildi.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0