En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Kazakistan'ýn GSYH'sý 2018 yýlýnda yüzde 4,1'lik büyüme kaydetti

15 Ocak 2019 Salı 16:01
261 0
Kazakistan'ýn GSYH'sý 2018 yýlýnda yüzde 4,1'lik büyüme kaydetti

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanlýðý, geçen yýl ülkenin gayri safi milli hasýlasýnýn (GSYH) yüzde 4,1 büyüdüðünü bildirdi.

Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, 2018’de ülkenin GSYH’sýnda yüzde 4,1 büyüme kaydedilirken,ocak-aralýk aylarýnda sabit varlýklara yatýrým tutarý geçen yýla göre yüzde 17,2 artarak 11 trilyon 130 milyar tenge (30 milyar dolar) oldu.

Geçen yýlýn ocak-kasým aylarýnda nakliye cirosu 2017 yýlý ocak-aralýk dönemine göre yüzde 7,3 artýþla 596 milyar ton/kilometre olurken, yolcu taþýmacýlýðý yüzde 3,2 artarak 281,5 milyar yolcu/kilometre þeklinde gerçekleþti.

Ocak-kasým aylarýnda ülkenin dýþ ticareti cirosu geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 20,5 artarak 84 milyar 344 milyon dolarý oluþturdu bunun içinde ihracat 54 milyar 673 milyon dolar (büyüme yüzde 26,4), ithalat 29 milyar 671 milyon (yüzde 11,1) oldu.

Geçen yýlýn kasým ayýnda nüfusun kiþi baþýna düþen ortalama nominal geliri 95 bin tengeye (260 dolar) ulaþýrken aralýk ayýnda ortalama maaþ 174 bin 642 tengeyi (475 dolar) buldu.

Aralýk ayýnda ülkedeki iþsiz sayýsý 445 bin kiþi olarak kaydedilirken, iþsizlik oraný iþ gücüne oranla yüzde 4,9 oldu.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0