En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Kremlin'den kritik 'Suriye Ulusal Diyalog Kongresi' açýklamasý

28 Kasım 2017 Salı 11:11
17 0

Kremlin Sözcüsü Peskov, 'Öncelikli amacýmýz ve kongreye iliþkin en zorlu kýsým, kongre katýlýmcýlarýnýn listesinin hazýrlanmasýdýr. Kongrenin tarihi henüz netleþmedi ve yýl bitmeden yapýlacak diye bir kaide yok.' diye konuþtu.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde öncelikli amacýn katýlýmcýlarýn listesinin hazýrlanmasý olduðunu belirterek, "Kongrenin tarihi henüz netleþmedi ve yýl bitmeden yapýlacak diye bir kaide yok." dedi.

Peskov, gazetecilere yaptýðý açýklamada, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne iliþkin bir takvimin henüz belirlenmediðini söyledi.

Kongrenin bu yýl bitmeden veya hemen gelecek sene baþýnda yapýlmasýnýn þart olmadýðýný dile getiren Peskov, "Öncelikli amacýmýz ve kongreye iliþkin en zorlu kýsým, kongre katýlýmcýlarýnýn listesinin hazýrlanmasýdýr." diye konuþtu.

Peskov, Suriye'de siyasi çözüme yönelik Cenevre görüþmelerine de büyük önem verdiklerine iþaret ederek "Varýlacak anlaþmalarýn uygulanabilirliliðinin saðlanmasý açýsýndan Cenevre süreci kilit role sahip. Dolayýsýyla bu görüþmelerin tamamýyla kapsayýcý olmasý gerekiyor." ifadelerini kullandý.

Rus medyasýnda dün yer alan bazý haberlerde, gelecek ay Rusya'nýn Soçi kentinde düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin þubat ayýnda yapýlmasýna karar verildiði öne sürülmüþtü.

Türkiye, Ýran ve Rusya tarafýndan geçen hafta yapýlan ortak açýklamada, Beþþar Esed rejimi ve muhalifler arasýnda düzenlenmesi öngörülen Ulusal Diyalog Kongresi'ne destek verilmiþti.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0