En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Kruvaziyer gemilerinin yeni rotasý Türkiye

13 Mart 2018 Salı 00:58
40 0
Kruvaziyer gemilerinin yeni rotasý Türkiye

Turizmde esen Türk rüzgarýnýn, kruvaziyer sektörü baþta olmak üzere deniz turizminde de etkisini göstermeye baþladý. Deniz Ticaret Odasý (DTO) Ýzmir Þubesi’nden yapýlan açýklamaya göre, 5-8 Mart’ta ABD Fort Lauderdale-Florida’daki Seatrade Cruise Global Fuarý’nda kruvaziyer sektörünün büyük firmalarýyla verimli görüþmeler gerçekleþtirildi. Açýklamaya göre, dünya kruvaziyer devi MSC, 2019 sezonundan itibaren rotasýný Ýzmir ve Antalya’ya çevirecek. Küresel kruvaziyer þirketi Norwegian Cruise Line ise 2018 sezonunda Kuþadasý’ný yeniden uðrak limanlar arasýna alacak. Holland America Line ise 2020 yýlýndan itibaren Türkiye’ye sefer düzenlemeyi planlýyor.

Ýstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (ÝMEAK) DTO Ýzmir Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Yusuf Öztürk, kruvaziyer firmalarýnýn Türkiye limanlarýna yeniden dönüþ için hazýrlýklara baþladýðýný söyledi. Fuardan sevindirici haberlerle döndüklerini belirten Öztürk, þunlarý kaydetti: “Türkiye turizmde kötü günleri geride býraktý. Turizmde esen Türk rüzgarý, kruvaziyer sektörü baþta olmak üzere deniz turizminde de etkisini gösteriyor. Fuar boyunca kruvaziyer sektörünün yöneticileri ile bir araya geldik. Neticede bu sezon ve sonraki yýllar için umut dolu haberler aldýk. Kruvaziyer sektörünün yetkilileri fuardaki konferansta bize ‘Türkiye vazgeçilmez bir ülke, yeniden gelmeyi bekliyoruz’ mesajýný verdi. Norwegian Cruise Line, 2018 sezonunda 2 kez, 2019’da 5 kez Kuþadasý’ný uðrak yapacaðýný açýkladý. MSC de 2019 seferlerine Ýzmir ve Antalya’yý aldý. Holland America Line Baþkaný ise 2020 yýlýnda Türkiye için planlamalarýnýn olduðunu söyledi. Bu þirketlerin ardýndan diðer kruvaziyer hatlarý da Türkiye’ye gelecektir.”

Ayrıca okuyun: Türkiye`nin ilk petrol kuyusundan 70 yýlda 1 milyon ton petrol çýkarýldý

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0