En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Kuveyt'te emirlik ailesi mensubu Þeyh Abdullah'a hapis cezasý

16 Temmuz 2017 Pazar 15:13
15 0
Kuveyt'te emirlik ailesi mensubu Þeyh Abdullah'a hapis cezasý

Yargý kaynaklarýndan alýnan bilgiye göre, emirlik ailesinin genç mensuplarýndan Þeyh Abdullah'ýn, hakkýnda verilen 3 yýl hapis cezasýna yaptýðý itiraz,Yargýtay tarafýndan reddedildi.

Yargýtayýn bu kararýnýn kesin olduðu ve itiraz yolunun kapandýðý belirtildi.

Kuveyt Ceza Mahkemesi 20 Eylül 2016'da Þeyh Abdullah'ý "Emir'e hakaret" suçlamasýyla 3 yýl hapis cezasýna çarptýrmýþtý. Bunun yaný sýra, emirlik ailesinin genç mensubu, Bakanlar Kurulu'ndan sorumlu Devlet Bakaný Muhammed Abdullah el-Mübarek es-Sabah'a sosyal medya aracýlýðýyla hakaret ettiði gerekçesiyle açýlan davada da 16 bin dolar para cezasýna çarptýrýlmýþtý.

Abdullah Salim es-Sabah, önceki yýl 15 Temmuz 2015'te 500 dinar (1600 dolar) kefaletle serbest býrakýlmýþ ve ayný yýl eylül ayýnda ülkeye giriþinde sosyal medyadaki bazý paylaþýmlarý nedeniyle tekrar gözaltýna alýnmýþtý.

Ayrıca okuyun: Cumhurbaþkaný Erdoðan gençlere müjdeyi verdi: 2020’de fýrlatacaðýz

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0