En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong: Nükleer program tamamlanacak

16 Eylül 2017 Cumartesi 03:16
18 0

Kuzey Kore'nin çýlgýn lideri Kim Jong, yapýlan eleþtirileri bir kez daha ciddiye almadý ve nükleer programlarýný tamamlayacaðýný açýkladý.

Japonya, ABD ve Birleþmiþ Milletler'i tehdit etmekten vazgeçmeyen ve nükleer silah çalýþmalarýna ara vermeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Birleþmiþ Milletler'in yaptýrýmlarý hakkýnda konuþtu.

Kuzey Kore'nin füze denemesi nedeniyle acil olarak toplanan BM Güvenlik Konseyi yaptýrýmlara devam edilmesine karar vermiþti. Alýnan karar hakkýnda konuþan Kuzey Kore lideri Kim Jong, nükleer programlarýný tamamlayacaðýný belirtti.

Kuzey Kore ise BMGK'nýn son ekonomik yaptýrýmlarýna sert tepki vererek, Japonya'yý "batýrmak" ABD'yi ise "küle çevirmekle" tehdit etmiþ ve yeni bir balistik füze denemesi yapmýþtý.

ABD'nin Silahsýzlanma Konferansý Daimi Temsilcisi Büyükelçi Robert Wood, Kuzey Kore'ye iliþkin olasý bir savaþ veya askeri operasyonun mümkün olup olmadýðý sorusuna ise Wood, "Tüm seçenekler masada. Fakat, þu an diplomatik yol izliyoruz. Tüm diplomatik seçenekleri sonuna kadar kullanmak istiyoruz." karþýlýðýný vermiþti.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0