En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Mühendislik 276 bin doktorluk 528 bin TL

16 Temmuz 2017 Pazar 21:41
16 0
Mühendislik 276 bin doktorluk 528 bin TL

Milyonlarca öðrencinin kaderini belirleyen Lisans Yerleþtirme Sonuçlarý (LYS) 11 Temmuz’da açýklanýrken, LYS puanýna göre öðrencilerin üniversite tercihleri de 28 Temmuz’a kadar gerçekleþtirilecek.

Bu yýl da vakýf üniversiteleri hem verdikleri eðitim hem de saðladýklarý ulaþým ve barýnma olanaklarý nedeniyle öðrenciler için devlet üniversitelerinin yanýnda alternatif olmayý sürdürecek. Burs olanaklarý her öðrenciye göre deðiþirken, üniversitelerin burssuz bir yýllýk eðitim ücretleri ise meslek tercihine göre farklýlýk gösteriyor.

Týp Fakültesi bu yýl da vakýf üniversitelerinin en pahalý bölüm olma unvanýný korudu. Koç Üniversitesi’nde toplam 6 yýl sürecek doktorluk eðitiminin 1 yýllýk ücreti 88 bin TL olarak belirlendi. Acýbadem Üniversitesi de týp fakültesi için 88 bin TL isterken, Bahçeþehir Üniversitesi 68 bin TL, Bilim Üniversitesi 50 bin TL, Bezmialem Üniversitesi ise 44 bin TL istiyor. Böylece Koç ya da Acýbadem üniversitelerinde 6 yýllýk týp eðitiminin ücreti Ýstanbul’da merkezi konumdaki lüks bir ev için istenen 528 bin TL’yi buluyor.

Diþ hekimliði fakültesi de ücretiyle dikkat çekiyor. Acýbadem Üniversitesi’nde yýllýk eðitim ücreti 28 bin TL olan diþ hekimliði, Bezmialem Üniversitesi’nde 40 bin TL,Yeditepe Üniversitesi’nde ise 65 bin TL. 5 yýl süren eðitime en az 140 bin, en çok ise 325 bin TL ödemek gerekiyor.

Üniversitelerin diðer popüler bölümleri ise mühendislik ve mimarlýk fakülteleri. Doðuþ Üniversitesi mühendislik eðitiminin yýllýk bedelini 30 bin TL olarak belirlerken, Iþýk Üniversitesi’nde ise mimarlýk bölümünün yýllýk ücreti 42 bin TL. Haliç Üniversitesi’nde ise mühendislik bedeli 69 bin TL olurken, Ýstanbul Ticaret Üniversitesi’nde ise mimarlýk 35 bin TL. Böylece 4 yýllýk mimarlýk eðitimi için en düþük 120 en yüksek 140 bin TL ödemek gerekirken, 4 yýl süren mühendislik eðitimi için de en az 168, en çok ise 276 bin TL ödemek gerekiyor.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0