Ünlü halk ozaný Neþet Ertaþ'ýn þarkýlarý senfonik konserle yeniden yorumlandý

05 Aralık 2018 Çarşamba 00:20

39 0

Ünlü halk ozaný Neþet Ertaþ'ýn þarkýlarý senfonik konserle yeniden yorumlandý

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), ünlü halk ozaný Neþet Ertaþ'ýn þarkýlarýný yeniden yorumlandýðý bir konser verdi.

Mersin Kültür Merkezi'ndeki konserde, topluluðun orkestra þefliðini Neþet Ertaþ'ýn eserlerini senfonik þekilde yeniden düzenleyen Serdar Yalçýn, koro þefliðini Anýl Aydýn yaptý.

Konserde, Bengi Ýspir Özdülger (Soprano), Nihan Çetin Aydýn (Mezzo-soprano), Onur Polat (Tenor) ve Zafer Erdaþ (Bas) solist olarak görev aldý.

Programda Neþet Ertaþ'ýn "Ahirim Sensin, Neredesin Sen, Gönül Daðý, Yazýmý Kýþa Çevirdin, Al Elma Boyanýr mý, Mühür Gözlüm, Niye Çattýn Kaþlarýný, Dertli Yoldaþ, Zahidem, Ah Yalan Dünya, Kesik Çayýr Biçilir mi, Doyulur mu, Dane Dane Benleri var ve Yanýyorum", eserleri seslendirildi.

Konseri izlemeye gelen çok sayýda kiþi, alkýþlarýyla sanatçýlara destek verdi.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...