Ýhracat beklentisi ilk çeyrekte yükseldi

07 Ocak 2019 Pazartesi 10:23

90 0

Ýhracat beklentisi ilk çeyrekte yükseldi

2018 yýlýnýn dördüncü çeyreðinde 111.6 olan Ýhracat Beklenti Endeksi, 2019 yýlýnýn ilk çeyreðinde 5.4 puan artarak 117 seviyesine yükselirken, yýllýk bazda 4.5 puan arttý.

2018 yýlýnýn dördüncü çeyreðinde ithalat beklenti endeksi 100.1 olan Ýthalat Beklenti Endeksi, 2019 yýlýnýn ilk çeyreðinde, 5.4 puan azaldý ve 94.7 düzeyine gerilerken, yýllýk bazda 20.3 azaldý.

"Ýhracat Beklenti Endeksi, 2019 yýlý 1. çeyrekte 117 oldu. 2019 yýlý 1. çeyrekte, bir önceki çeyreðe göre, Ýhracat Beklenti Endeksi'ne dâhil edilen sorulardan, 100'den küçük gerçekleþen þu anda kayýtlý ihracat sipariþ düzeyi (92.5) sorusunun yayýlma endeksinin Ýhracat Beklenti Endeksi'ni azalýþ yönünde etkilediði gözlendi.

Bununla birlikte, 100'den büyük gerçekleþen gelecek 3 aya iliþkin ihracat (131), ihracat sipariþi beklentileri (130.2) ve son 3 ayda ihracat sipariþ düzeyine (114.2) iliþkin sorularýn yayýlma endeksleri Ýhracat Beklenti Endeksi'ni artýþ yönünde etkiledi.

Ýthalat Beklenti Endeksi, 2019 yýlý 1. çeyrekte 94,7 olarak gerçekleþti. 2019 yýlý 1. çeyrekte, bir önceki çeyreðe göre, Ýthalat Beklenti Endeksi'ne dâhil edilen sorulardan, 100'den küçük gerçekleþen gelecek üç aya iliþkin ithalat beklentisi (92.6), mevcut ithalat sipariþ düzeyi (76.2) ve son üç aya iliþkin ithalat sipariþ düzeyine (80,6) sorularýnýn yayýlma endekslerinin Ýthalat Beklenti Endeksi'ni azalýþ yönünde etkilediði gözlendi.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...