Ýran'da döviz ve altýn piyasasýnda yolsuzluk gerekçesiyle 147 kiþi gözaltý alýndý

07 Ekim 2018 Pazar 11:36

18 0

Ýran'da döviz ve altýn piyasasýnda yolsuzluk gerekçesiyle 147 kiþi gözaltý alýndý

Ýran'ýn baþkenti Tahran'da altýn ve döviz piyasasýnda yolsuzluk ve manipülasyon yaptýklarý gerekçesiyle 147 kiþinin gözaltýna alýndýðý belirtildi

Ýran'ýn baþkenti Tahran'da altýn ve döviz piyasasýnda yolsuzluk ve manipülasyon yaptýklarý gerekçesiyle þu ana kadar 147 kiþinin gözaltýna alýndýðý belirtildi.

Ýran resmi ajansý IRNA'ya göre, Tahran Þehir Konseyi'nde konuþan Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, altýn ve döviz piyasasýnda yolsuzluk ve manipülasyon þüphesiyle 942 kiþinin emniyete çaðrýldýðýný söyledi.Rahimi, yolsuzluk yaptýðý tespit edilen 147 kiþinin gözaltýna alýndýðýný aktardý.Yargý Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsini Ejei de döviz piyasasýnda yolsuzluk ve manipülasyon yaptýklarý tespit edilen 45 kiþinin tutuklandýðýný açýklamýþtý.Ýran Merkez Bankasý Döviz Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ahmed Irakçi de 5 Aðustos'ta, yolsuzluk suçlamasýyla tutuklanmýþtý.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...