Ýstanbul Havalimaný'na sefer sayýsý artýrýldý

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:40

104 0

Ýstanbul Havalimaný'na sefer sayýsý artýrýldý

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi iþtiraki Otobüs AÞ'ye ait HAVAÝST'in seferleri, Ýstanbul Havalimaný'ndaki yolcu ve çalýþanlarýn ulaþým ihtiyaçlarý dikkate alýnarak arttýrýlýyor.

Büyükþehir Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, "Bagajlý Lüks Taþýmacýlýk" yapan HAVAÝST'in sefer sayýsý 140'a çýkartýlýyor. Karar, Türk Hava Yollarý'nýn (THY) 10 Ocak'tan itibaren Ýstanbul Havalimaný'ndaki mevcut uçuþlarýný karþýlýklý olarak artýracak olmasý nedeniyle alýndý.

Ýstanbul Havalimaný'na 5 farklý hatta 30 otobüs ile günlük sefer sayýsýný 140'a çýkartacak HAVAÝST, buna baðlý olarak otobüs hareket saatlerinde de güncellemeye gidecek.

Hatlar, Ýstanbul genelinde 16 ilçe sýnýrý içerisinde 21 merkezden yolcu alabilecek þekilde belirlendi. THY, TUHÝM, ÝETT, ÝGA, BELBÝM ile birlikte yapýlan çalýþmalar kapsamýnda planlanan 21 lokasyon; metro, metrobüs, otobüs, minibüs hatlarý ile otogarlar ve deniz ulaþýmýyla entegrasyon dikkate alýnarak tespit edildi.

Buna göre; Taksim - Beþiktaþ-Yeni Havalimaný Hattý (ÝST-19), Yenikapý-Bakýrköy - Ýstanbul Havalimaný ( ÝST-1), Kozyataðý Metro - Ýstanbul Havalimaný Hattý (ÝST-7) ve TÜYAP - Bahçeþehir- Ýstanbul Havalimaný (ÝST-2) ve 15 Temmuz Demokrasi (Esenler) Otogarý - Alibeyköy Cep Otogarý - Ýstanbul Havalimaný Hattý'nýn gidiþ dönüþ seferleri yeniden düzenlendi. Uygulama kapsamýnda, ihtiyaç halinde ek seferler de konulacak.

HAVAÝST'in, Ýstanbul Havalimaný taþýmacýlýðýndaki ulaþým hizmetinde, ödemeler sadece Ýstanbulkart ile yapýlabiliyor.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...