Ýstanbul'da Suriye konulu dörtlü zirve baþladý

27 Ekim 2018 Cumartesi 16:26

28 0

Ýstanbul'da Suriye konulu dörtlü zirve baþladý

Soçi mutabakatýnýn ardýndan Ýdlib'deki durum baþta olmak üzere, sahadaki genel geliþmeler ve siyasi çözüm sürecinin ele alýnacaðý Suriye konulu dörtlü zirve baþladý.

Vahdettin Köþkü'ndeki dörtlü zirveye, Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ev sahipliði yapýyor.

Dörtlü zirveye Türkiye Cumhurbaþkaný Erdoðan, Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaþkaný Emmanuel Macron ile Almanya Baþbakaný Angela Merkel katýlýyor.

Zirvede, Türkiye'den; Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu, Hazine ve Maliye Bakaný Berat Albayrak, Milli Savunma Bakaný Hulusi Akar, Rusya'dan; Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov, Savunma Bakaný Sergey Þoygu, Almanya ve Fransa'dan özel danýþman ve temsilciler yer alýyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ve Astana platformunun Cenevre'de oluþturduðu "küçük grup"tan temsilciler, bu zirvede ilk kez bir araya gelecek.

Suriye konulu dörtlü zirvede ana gündem, Ýdlib'deki ateþkesin saðlamlaþtýrýlmasý ve Suriye krizine siyasi çözüm için ortak çabalar olacak.

Sahadaki geliþmeler, Soçi mutabakatýnýn ardýndan Ýdlib'deki durum ve Astana ile Cenevre platformlarýnda sürdürülen siyasi çözüm süreci, zirvenin ana gündemini oluþturuyor.

Suriye krizine kalýcý çözüm bulunmasýna yönelik ortak çabalarýn uyumlulaþtýrýlmasýnýn hedeflendiði zirvenin sonunda dört ülkenin liderlerinin ortak bir bildiri kabul etmesi bekleniyor.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...