100 otomobilden 70`i ithal

14 Ocak 2018 Pazar 10:44

30 0

100 otomobilden 70`i ithal

Otomotiv Distribütörleri Derneði (ODD) verilerine göre, geçen yýl tarihinin üçüncü en büyük rakamýna ulaþan Türkiye otomotiv pazarýnda, 340 bin 306 yerli, 615 bin 888 ithal araç satýldý.

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarýnda satýþlarýn yüzde 64,4'ünü ithal üretimler oluþtururken, yerli üretimler yüzde 35,6 pay aldý. 2016'da toplam pazarda ithal payý yüzde 68,4 olmuþtu.

Otomobil pazarýnda 2016'da yüzde 74,6 olan ithal satýþlarýn payý ise geçen yýl yüzde 70'e geriledi.

Hafif ticari araç satýþlarýnda da yerli üretimler yüzde 52,9, ithal üretimler yüzde 47,1 þeklinde daðýlým gösterdi.

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarýnda geçen yýl gerçekleþtirdiði 120 bin 49 adetlik satýþýn 111 bin 310'u (yüzde 93'ü) Türkiye'de üretilen araçlardan oluþan Fiat, yerli satýþ sýralamasýnda birinci oldu.

Yerli üretim otomotiv satýþlarýnda Renault 76 bin 433 ile ikinci, Ford 73 bin 205 ile üçüncü, Toyota 33 bin 361 ile dördüncü, Hyundai 22 bin 440 ile beþinci, Honda 19 bin 171 ile altýncý sýrada bulundu.

Hafif ticari araç pazarýnda Isuzu 2 bin 376, Karsan bin 573 yerli üretim satýþ gerçekleþtirdi.

2017'de otomatik þanzýmanlý otomobil satýþlarý 2016'ya kýyasla yüzde 0,8 artýþla 437 bin 488'e yükseldi. Otomatik þanzýmanlý otomobil satýþlarýnýn payý yüzde 57,3'ten yüzde 60,5'e çýktý.

C segmentinde 228 bin 539, B segmentinde 96 bin 118, D segmentinde 84 bin 16, E segmentinde 22 bin 694, F segmentinde 4 bin 270, A segmentinde bin 851 otomatik þanzýmanlý otomobil satýldý.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...