ABD Dýþiþleri Bakaný Pompeo Kuzey Kore lideri Kim ile görüþtü

07 Ekim 2018 Pazar 11:36

23 0

ABD Dýþiþleri Bakaný Pompeo Kuzey Kore lideri Kim ile görüþtü

ABD Dýþiþleri Bakaný Mike Pompeo, Pyongyang'ta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüþtü.

Pompeo, Twitter hesabýndan yaptýðý paylaþýmda Pyongyang'ta Kuzey Kore lideri Kim ile görüþtüðünü belirterek, Singapur Zirvesi'nde varýlan anlaþmalar üzerinde ilerlemeye devam ettiklerini ifade etti.

Kuzey Kore ziyaretinin iyi geçtiðini belirten Pompeo, Pyongyang ziyaretini tamamladýktan sonra Güney Kore'nin baþkenti Seul'a geçti.

ABD Dýþiþleri Bakaný Mike Pompeo, dün Tokyo'da Japonya Baþbakaný Þinzo Abe tarafýndan kabul edilmiþ, diðer yetkililerle görüþmüþtü. Japonya Dýþiþleri Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada, Pompeo ve Abe'nin, Kuzey Kore nükleer silahlardan vazgeçene kadar Birleþmiþ Milletler (BM) yaptýrýmlarýnýn uygulanmasý gerektiði konusunda hemfikir olduklarý belirtilmiþti.

ABD Baþkaný Donald Trump, geçen ay Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ikinci bir zirvenin yakýnda yapýlacaðýný söylemiþti.

ABD Baþkaný Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiþ, zirvenin ardýndan iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arýndýrýlmasý konusunda anlaþmaya varmýþtý.

Ancak ilerleyen haftalarda iki ülke arasýndaki diplomasi havasý bozulmaya baþlamýþ, ABD tarafý, Kuzey Kore'yi nükleer programýndan vazgeçmemekle suçlamýþtý.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...