Afganistan hükümet güçleri ile Taliban çatýþtý: 21 ölü

03 Kasım 2018 Cumartesi 15:19

38 0

Afganistan hükümet güçleri ile Taliban çatýþtý: 21 ölü

Afganistan’ýn doðusundaki Nanghar vilayetinin Khogyani bölgesi Zawa mevkiinde hükümet güçleri ile Taliban arasýnda çýkan çatýþmada 21 Taliban militanýn öldüðü bildirildi.

Afganistan güçleri tarafýndan yayýmlanan bildiride, Afganistan 201’inci Silahlý Birliði ile Taliban güçleri arasýnda çýkan çatýþmada 21 militanýn öldürüldüðü belirtildi. Ölenlerden üçünün DEAÞ’e mensup ait olduðu kaydedildi. Afganistan’nýn doðu kesiminde bulunan Nangarhar’ýn nispeten sakin bir bölge olarak bilinmesine raðmen bölgenin iç kesimlerinde durumun son yýllarda giderek kötüleþtiði belirtildi. Yine, Afganistan’ýn baþka bir bölgesi olan doðu Kunar’da Taliban güçleri ile DEAÞ arasýnda þiddetli çatýþmalarýn çýktýðý belirtildi. Afgan ordusu ile Taliban ve DEAÞ militanlarý arasýnda Çapara Dara bölgesinde çýkan çatýþmalarda en az 4 DAEÞ militanýnýn öldürüldüðü, 9 DAEÞ militanýnýn da Taliban güçleri tarafýndan gözaltýna alýndýðý kaydedildi. Afgan ordusunun Silahlý Birlikleri, en 2 Taliban mensubunun da DAEÞ tarafýndan ele geçirildiðini söyledi.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...