Altýn eksperinin bayýlma numarasýný polis bozdu

30 Eylül 2018 Pazar 20:42

21 0

Altýn eksperinin bayýlma numarasýný polis bozdu

Samsun'da sokak ortasýnda bayýlma numarasý yapýp bu sýrada altýn dolu çantasýnýn çalýndýdýðýný iddia eden altýn eksperi A.T.'nin oyununu polis bozdu.

Polis A.T.'nin kuyumculardan eritilmek üzere topladýðý 1 kilo 200 gram altýný bir arkadaþýna verdiðini ortaya çýkardý. Gözaltýna alýnan A.T., adliyeye sevk edildi.

Amasya'nýn Gümüþhacýköy ilçesinde kuyumculardan topladýðý 1 kilo 200 gram eritilecek altýný alan altýn eksperi A.T., Samsun'da Kale Mahallesi'ndeki otelin önünde bayýlma numarasý yaptý. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldýrýlan A.T., bu sýrada içinde altýn olan çantasýnýn çalýndýðýný iddia ederek polise þikayette bulundu.

Olay üzerine polis tarafýndan çalýþma baþlatýldý. Samsun Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü Hýrsýzlýk Bürosu ekipleri, A.T.'nin ifadelerinden þüphelenince olayý detaylý þekilde araþtýrmaya baþladý. Yapýlan çalýþma sonucu A.T.'nin özel bir firmada altýn eksperi olarak çalýþtýðý ve arkadaþý olan T.D.'ye altýnlarý vererek Ýstanbul'a götürmesini söylediði ortaya çýktý.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...