Ampute Milli Takýmýmýz tarih yazdý!

04 Şubat 2018 Pazar 13:26

13 0

Ampute Milli Takýmýmýz tarih yazdý!

Ýtalya'nýn Fano kentinde düzenlenen Ampute Futbol Fano Cup Turnuvasýný'nda Türkiye, birinci oldu.

Fano Belediyesinin festivali dahilinde düzenlenen turnuvaya Avrupa þampiyonu unvanýyla katýlan milliler, rakipleri Fransa ve Ýtalya'yý 5-0'lýk skorlarla yenerek þampiyonluða ulaþtý.

Fransa karþýsýnda milli takýmýn gollerini Serkan Dereli, Ömer Güleryüz, Fatih Þentürk ve Kemal Güleþ (2) kaydetti. Ýtalya karþýsýnda ise Ömer Güleryüz (4) ile Kemal Güleþ aðlarý sarstý.

Galibiyetin ardýndan duygularýný dile getiren kaptan Osman Çakmak, "Sayýn Cumhurbaþkanýmýza ve Türk halkýna söz verdik. Allah birliðimizi, beraberliðimizi bozmasýn. Tüm kupalarý toplamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandý.

Turnuvada Ampute Milli Futbol Takýmý'na destek olmak amacýyla Türkiye'nin Milano Baþkonsolosluðunu temsilen Konsolos Gamze Algün de Fano'ya ziyarette bulundu.

Ayrıca okuyun: Öğrenciler tarih dersini Topkapı Sarayı'nda görecek

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...