Bornova Becker ligden çekilme kararý aldý

04 Şubat 2018 Pazar 13:45

29 0

Bornova Becker ligden çekilme kararý aldý

Genç aðýrlýklý kadrosuyla son sýraya demir atan Ýzmir temsilcisi Bornova Becker, dün deplasmanda oynamasý gereken OGM Ormanspor maçýna çýkmadý!

Bilyoner.com Kadýnlar Basketbol Ligi'ndeki ilk sezonuna krizlerle baþlayýp oynadýðý 16 maçý da kaybeden Bornova Beckerspor'un ligden çekileceði iddia edildi. Genç aðýrlýklý kadrosuyla son sýraya demir atan Ýzmir temsilcisi, dün deplasmanda oynamasý gereken OGM Ormanspor maçýna çýkmadý. Basketbol Federasyonu'nun sahaya çýkmayan Becker'i hükmen maðlup etmesi bekleniyor.

Beckerspor'da Baþkan Volkan Kebir'in kulüp ve þirketteki görevinden ayrýldýðý, maaþlarýný alamayan birçok kulüp çalýþanýnýn da iþi býraktýðý öðrenildi. Sezon baþýnda A Milli Takým'ýn eski çalýþtýrýcýsý Ceyhun Yýldýzoðlu'yla anlaþýp yýldýz transfreler yapan Becker, henüz sezon baþlamadan mali sýkýntý nedeniyle kurduðu kadroyu daðýtmýþtý.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...