Dýþiþleri Bakaný Çavuþoðlu: F-35'te sorun istemiyoruz

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:42

57 0

Dýþiþleri Bakaný Çavuþoðlu: F-35'te sorun istemiyoruz

Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu, Belçika'nýn baþkenti Brüksel'de iki gün süren NATO Dýþiþleri Bakanlarý Toplantýsý'nýn ardýndan Türkiye'nin NATO nezdindeki Daimi Temsilciliðinde Türk basýn mensuplarýyla bir araya geldi ve temaslarýna iliþkin deðerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuþoðlu, Müþterek Taaruz Uçaðý (F-35) projesi hakkýndaki bir soru üzerine, konunun ABD Baþkaný Donald Trump ile Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan arasýnda Arjantin'de düzenlen G-20 Zirvesi'nde gündeme geldiðini ifade etti.

"Trump ile Cumhurbaþkanýmýz G20'de görüþtü. Trump kendisi konuyu açtý. Hiçbir problem yaþanmasýný istemiyoruz." diyen Çavuþoðlu, Trump'ýn Türkiye'nin sadece satýn alma sürecinde deðil, üretimde de önemli aktör olduðunu belirttiðini aktardý.

Çavuþoðlu, ABD Kongresinde satýþýn engellenmesine yönelik bazý giriþimler bulunduðuna ancak Türkiye'nin önemli bir aktör olduðuna iþaret ederek, "Ýptal edilmesi kolay bir süreç deðil." diye konuþtu.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...