Ekonomistlerin cari iþlemler beklentisi belli oldu

10 Ocak 2019 Perşembe 16:11

85 0

Ekonomistlerin cari iþlemler beklentisi belli oldu

AA Finans'ýn Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý (TCMB) tarafýndan 11 Ocak Cuma günü açýklanacak Kasým 2018 Ödemeler Dengesi verilerine iliþkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katýlýmýyla sonuçlandý.

Ankete göre, ekonomistlerin kasým ayý cari iþlemler hesabý beklentisinin ortalamasý 1,05 milyar dolar fazla olarak hesaplandý. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari iþlemler fazlasý beklentileri 0,5 ila 1,91 milyar dolar aralýðýnda yer aldý.

Ekonomistlerin 2018 sonuna iliþkin cari iþlemler açýðý beklentisinin ortalamasý ise 27,59 milyar dolar olarak gerçekleþti. Ankete katýlan ekonomistlerin yýl sonu cari iþlemler açýðýna yönelik tahminleri arasýnda en düþük beklenti 25,50 milyar dolar, en yüksek beklenti ise 28,70 milyar dolar oldu.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...