Erzurum'da düzenlenen "hýrsýz kapaný" operasyonunda 14 kiþi gözaltýna alýndý

13 Ekim 2018 Cumartesi 20:56

30 0

Erzurum'da düzenlenen "hýrsýz kapaný" operasyonunda 14 kiþi gözaltýna alýndý

Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn yürüttüðü soruþturmalar çerçevesinde kentte huzur ve güvenliðin saðlanmasýna yönelik çalýþmalarýný sürdürüyor.

Ekipler, bu çerçevede Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerinde haklarýnda kesinleþmiþ 2 yýl ile 19 yýl 7 ay hapis cezasý bulunan zanlýlarýn yakalanmasý amacýyla "hýrsýz kapaný" operasyonu gerçekleþtirdi.

Terörle Mücadele ile Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele þubesi ekiplerinin de desteðiyle 32 adrese eþ zamanlý yapýlan operasyonda C.A, O.K, M.Ö, M.S, C.Z, A.Ö, M.Y, A.K, E.B, M.D, E.A, T.Ç. ve M.Y. gözaltýna alýndý.

Ekipler, hakkýnda 19 yýl 7 ay kesinleþmiþ hapis cezasý bulunan zanlý T.S'nin de Aziziye ilçesi Milli Egemenlik Caddesi'ndeki evinde olduðu bilgisini aldý.

Operasyon kapsamýnda eve girerek detaylý arama yapan ekipler, zanlýyý yatak odasýndaki dolabýn arkasýna gizlenmiþ þekilde yakaladý.

Emniyetteki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edilen zanlýlar, çýkarýldýklarý Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliðince tutuklandý.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...