Göçmen kaçakçýlarýna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltýna alýnanlarýn sayýsý 29'a yükseldi

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:19

46 0

Göçmen kaçakçýlarýna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltýna alýnanlarýn sayýsý 29'a yükseldi

Edirne'de sabaha karþý çok sayýda polisin katýlýmýyla göçmen kaçakçýlarýna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltý sayýsý 29'a yükseldi.

Alýnan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüðü düzensiz göçmenlerin kaçýþ rotasýndaki Edirne'de göçmen kaçakçýlýðý olaylarýný bitirmek için düðmeye bastý.

Edirne Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, sabah düzenledikleri operasyonda 28 kiþiyi gözaltýna almýþtý. Devam eden operasyonlarda 1 þüpheli daha gözaltýna alýndý. Emniyette iþlemleri süren þüpheli sayýsý 29'a çýktý.

Ev ve iþ yerlerinde yapýlan aramada çok sayýda tabanca ve tüfek ele geçirildi. Þüphelilerin cep telefonlarý inceleme altýna alýndý.

Aralarýnda FETÖ ve diðer terör örgüt üyelerini yurt dýþýna kaçýrdýklarý þüphesiyle gözaltýna alýnanlarýn yaný sýra firarilerin de bulunduðu öðrenildi.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...