Güzellik merkezinden dönüşen poliklinikler

26 Kasım 2013 Salı 15:37

66 0

Güzellik merkezinden dönüşen poliklinikler

Estetik ve güzellik amaçlı işlem yapamayacaklar...

2008'de çıkarılan yönetmelik uyarınca güzellik ve estetik amaçlı sağlık kuruluşlarının uygunluk belgelerinin geçerlilik ve faaliyet süresinin 1 Ocak 2010 tarihinde sona erdiğini anımsatan Şencan, aynı düzenlemeyle sağlık kuruluşu statüsü sona eren ve işleteni tabip olan müstakil merkezlere, güzellik salonuna veya ilgili mevzuatla belirlenen şartlar ve standartlar sağlanarak muayenehane veya polikliniğe dönüştürülme hakkı tanındığına işaret etti.

İşletmecisi tabip olmayanların ise tercihe göre güzellik salonuna veya tabip mesul müdür istihdam etmek şartıyla polikliniğe dönüştürülebilme olanağı da verildiğini belirten Şencan, bu hakkın, yönetmeliğin yayımlandığı 15 Şubat 2008 tarihi itibariyle uygunluk belgesine sahip ve faaliyette bulunan merkezlerin işletenleri tarafından 1 Şubat 2010 tarihine kadar başvuruda bulunmak suretiyle kullanılabildiğini kaydetti.

Özel düzenleme yapılması, bu düzenlemeyle polikliniklerden ayrı şartlara tabi kılınması ve asgari personel noktasında farklı bir belirleme yapılması nedeniyle ilgili yönetmelik hükmü doğrultusunda faaliyet gösterecekler.

Güzellik merkezinden polikliniğe dönüşenler mevcut bina şartları ve fiziki koşullarıyla çalışmaya devam edecek.

Güzellik merkezinden dönüşen poliklinik statüsündeki kuruluşların taşınma talepleri, ilgili yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilecek, en az 2 tabip tarafından müştereken açılabilen ve işletilebilen, hizmet birimleri doğrudan birbiriyle bağlantılı olacak şekilde oluşturulan A tipi poliklinik şartları aranmayacak.

Güzellik merkezinden dönüşen polikliniklerle ilgili yönetmelikte ayrı bir düzenleme olması nedeniyle bu poliklinikler A tipine dönüşemeyecek.

Güzellik merkezinden dönüşenlerin poliklinik hakkı, işletenlerin değişmesiyle sona erecek. Bu nedenle dönüştüğü tarihteki sahiplik adına düzenlenen ruhsat belgesiyle faliyet göstermesi gerekecek. Sahiplik değişikliğinde ruhsat iptal edilecek.

Güzellik merkezinden polikliniğe dönüşenlerin, özel hastane, tıp/dal merkezi gibi başka bir kuruluşla birleşmesi mümkün ancak birleşme olduğunda sahip değişikliği gerçekleştiği için estetik ve güzellik amaçlı işlemler yapılamayacak. Güzellik merkezinden polikliniğe dönüşenlerde bu birleşme sonucunda sahip değişikliği olduğu için birleşilen kuruluş bünyesinde sertifikalı tabip çalıştırılarak güzellik hizmeti verilmesi mümkün olmayacak.

Kaynak: haberturk.com

Kategori sayfasına

Loading...