Galatasaray'da 'Beþiktaþlý yönetici' krizini Mustafa Cengiz önledi

27 Ekim 2018 Cumartesi 09:56

44 0

Galatasaray'da 'Beþiktaþlý yönetici' krizini Mustafa Cengiz önledi

Galatasaray'da 'profesyonel' kriz baþkan Mustafa Cengiz'in hassasiyeti sayesinde önlendi.

Nisan ayýnda Galatasaray'da Maðazacýlýk ve Pazarlama Direktörü olarak göreve baþlayan Kerem Ertan geçtiðimiz günlerde görevinden ayrýldý.

Sarý-kýrmýzýlý kulübe Ertan'ýn yerine daha önce Kartal Yuvasý Genel Müdürü olan bir profesyonel yönetici önerildi. Ancak camia içinde bu ismin Beþiktaþlý olduðu bilgisi kulaktan kulaða yayýlmaya baþladý.

Bu konuda hassas olan Baþkan Mustafa Cengiz'in "Ýyice araþtýrýlsýn" talimatýndan sonra üst düzey yöneticinin siyah-beyaz formasý ve Kartal pozu ile Vodafone Park'ta çektirdiði fotoðrafa ulaþýldý.

Krize neden olabilecek atamadan vazgeçildi. Görevden ayrýlan Kerem Ertan'ýn yerine ise Galatasaray Lisesi mezunu, bir firmada üst düzey yöneticilik yapan Didem Özgüven, sarýkýrmýzýlý kulübün yeni Maðazacýlýk ve Pazarlama Direktörü oldu.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...