'Hava saldýrýlarý Ýran'a açýk bir mesaj'

11 Şubat 2018 Pazar 14:23

22 0

'Hava saldýrýlarý Ýran'a açýk bir mesaj'

Ýsrail Ýstihbarat Bakaný Ýsrael Katz, Suriye’deki Ýran hedeflerinin vurulmasýnýn askeri üsse izin verilmeyeceði ve provokasyona karþý kararlýlýkla mücadele edileceðine yönelik Ýran’a açýk bir mesaj gönderdiðini dile getirdi.

Ýsrail F-16’sýnýn Suriye tarafýndan düþürülmesinin ardýndan Ýsrail Ýstihbarat Bakaný Ýsrael Katz’dan açýklama geldi.

Katz, “Suriye’deki Ýran hedeflerinin vurulmasý askeri üsse izin verilmeyeceði ve provokasyona karþý kararlýlýkla mücadele edileceðine yönelik Ýran’a açýk bir mesaj” dedi.

Ýsrail Ordu Radyosu’na konuþan Katz, “Onlar ve biz ne vurduðumuzu biliyoruz. Ýsrail’in bu alanlarý nasýl vurduðunu anlamak ve sindirmesi biraz zaman alacak. Vurulan alanlar gizli olan üslerdi ve her þeyi bulabilme yeteneðine sahibiz. Dün de bunu kanýtladýk” ifadelerini kullandý.

Ýsrail eski Savunma Bakaný Moshe Yaalon, Ýranlýlarýn ÝHA’nýn radar tarafýndan tespit edilemeyeceðini düþündüklerini dile getirerek, ÝHA’nýn düþürülmesinin ardýndan þaþýrdýklarýný ifade etti.

Ýsrail'in Ýran ÝHA'sýný düþürüp Suriye'deki Ýran hedeflerini vurmasýnýn ardýndan Suriye, hava savunma sistemleri de Ýsrail F-16'sýný düþürmüþtü. Ýsrailli pilotlar olaydan yaralý kurtulmuþtu.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...