Müezzinoğlu: Tam günde taviz yok

21 Kasım 2013 Perşembe 23:01

46 0

Müezzinoğlu: Tam günde taviz yok

TBMM Sağlık Komisyonu’na geri çekilen Tam Gün tasarısında hükümetin 7-8 maddede değişiklik yapması beklenirken, tam 30 civarında değişiklik öngörüldü

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, tam günde tereddütlerinin bulunmadığını belirterek “Tam günde taviz yok” dedi. Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerine getirilmesi planlanan mesai saatinin 17.00’den 14.00’e çekilmesi ayrıcalığından “tam günün ruhunu bozar” gerekçesiyle geri adım atıldı.

Sağlık Komisyonu’nda görüşmelerine başlanan Tam Gün tasarısı hakkında Müezzinoğlu bilgilendirme yaparken, sendika ve meslek örgütü temsilcilerinin görüşleri alındı. Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, tasarıda 30 civarındaki yeni değişikliğe ilişkin bilgi verirken, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının Tam Gün çalışma ilkesinde bir tereddütlerinin olmadığını ve tam günde ‘tam günde tam yol devam’ dediklerini belirtti. Müezzinoğlu, “Öğretim elemanları, üniversitede devamlı statüde görev yapar. Hükmünü aynen koruyarak tam günden kesinlikle taviz vermiyoruz. Muayenehanecilik sistemine tekrar geri dönmek istemiyoruz” diye konuştu.

Pay yüzde 60’a çıktı

Hocaların tam gün çalmışları sonucunda elde edecekleri kazanç yanında, mesai sonrası da kazanç elde etmelerinin ortamının sağlanacağını belirten Müezzinoğlu, mesai sonrası elde edilecek kazançtan hocaya ödenecek döner sermaye payının yüzde 50’den yüzde 60’a artırma imkanı getirildiğini söyledi. Anayasa Mahkemesi’nin kararı gereği hocaların 17’den sonra çalışmalarına belli sınırlarla izin verebileceklerini belirten Müezzinoğlu, “Mesai sonrası çalışmasını üniversitede yapmak istemeyenler de özel sağlık kurumlarında belli sınırlarla yapabilecekler” diye konuştu. Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerine getirilmesi planlanan mesai saatinin 17.00’den 14.00’e çekilmesi ayrıcalığından “tam günün ruhunu bozar” gerekçesiyle geri adım atıldı.

Yüzde 50’i geçemeyecek

Bakanlığın tasarı için değişiklik önergelerinin bazıları şunlar:

- Mesai sonrası özel hastanede çalışacak doçent ve profesör sayısı, anabilim dalındaki öğretim üyesinin yarısını (yüzde 50) geçemeyecek. İsteyen üniversite daha düşük oranlarda bu oranı belirleyecek.

- Bu haktan yararlanmak isteyenler, öncelikle çalıştıkları üniversiteye tıbbi uygulama ve akademik açıdan asgari katkıyı vermek zorunda olacaklar. En fazla katkı verenlerin mesai sonrası özel çalışma hakkı verilecek.

- Hocalar, mesai sonrası kendi üniversitesinde ya da özel sağlık kurumlarında çalışma haklarından birisini tercih edecek. Hem üniversite hem de özelde çalışılamayacak.

- Sözleşmeler her yıl yenilenecek. Aynı haktan yararlanmak isteyenler, kendi üniversitene azami akademik ve tabi hizmeti sunmak durumunda kalacak.

- Yapılacak sözleşme tutarı profesörler için yaklaşık mesai dışı üst limitten az olamayacak. Gelirin yüzde 50’isi hocaya ödenecek.

Kaynak: ekonomi.milliyet.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...