Meteoroloji buzlanma ve don uyarýsý yaptý

08 Aralık 2018 Cumartesi 17:30

45 0

Meteoroloji buzlanma ve don uyarýsý yaptý

Meteoroloji Genel Müdürlüðünce, yurdun iç ve doðu bölgelerinde yarýn için sis ve pusla birlikte buzlanma ve don olayý görüleceði uyarýsýnda bulunuldu.

Genel müdürlükten yapýlan açýklamada, yapýlan son deðerlendirmelere göre, Sakarya hariç Marmara Bölgesi, Kýyý Ege, Doðu Akdeniz kýyý kesimi, Malatya hariç Doðu Anadolu ve Güneydoðu Anadolu'nun doðusunun yarýn yaðýþlý geçeceði bildirildi.

Buna göre yaðýþ, Manisa, Kütahya, Uþak, Denizli, Rize, Artvin, Bayburt, Adýyaman, Þanlýurfa çevreleri ve Antalya'nýn doðu kýyýlarýnda da görülecek. Yaðýþlarýn, genellikle yaðmur ve saðanak, Doðu Anadolu'nun kuzey ve doðusu ile Bayburt çevrelerinde karla karýþýk yaðmur ve kar þeklinde olmasý bekleniyor.

Ýç ve doðu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayý görüleceði tahmin ediliyor.

Hava sýcaklýklarýnýn, iç ve batý kesimlerde 2-6 derece artmasý da öngörülüyor.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...