PKK'lý teröristten 'çocuk istismarý' itirafý

07 Ekim 2018 Pazar 11:26

20 0

PKK'lý teröristten 'çocuk istismarý' itirafý

Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lý terörist, örgüt içinde özellikle kýz çocuklarýnýn bilinçli olarak uyuþturucuya alýþtýrýlarak cinsel istismara maruz býrakýldýðý itirafýnda bulundu.

Güvenlik kaynaklarýndan edinilen bilgiye göre, tanýk olduðu rezalete dayanamayarak kaçan ve 9 Eylül 2018'de teslim olan bir erkek teröristin itiraflarý, teröristlerin ana gelir kaynaðý olan uyuþturucunun, gençleri uyuþturup ölüme göndermek yanýnda baþka maksatla daha kullanýldýðýný gözler önüne serdi.

Teröristin ifadesine göre, bölücü terör örgütü PKK, öncelikle kýzlar baþta olmak üzere çocuklarý bilinçli olarak uyuþturucuya baðýmlý hale getiriyor.

Baðýmlýlýk, 13-14 yaþlarýndaki kýz çocuklarýnýn yemeklerine ve içeceklerine uyuþturucu konularak saðlanýyor. Uyuþturucunun etkisini gösterdiði her seferinde çocuklar cinsel istismara uðruyor.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...