Ricardo Quaresma: Sorun bensem, fazlalýk bensem ayrýlýrým

26 Ekim 2018 Cuma 00:25

50 0

Ricardo Quaresma: Sorun bensem, fazlalýk bensem ayrýlýrým

Ricardo Quaresma, 4-2 yenildikleri Genk maçýnýn ardýndan, 'Sorun bensem, fazlalýk bensem bir daha ayrýlýrým. Ocak ayýnda ayrýlabilirim' ifadelerini kullandý.

Ricardo Quaresma, Beþiktaþ'ýn Genk'e 4-2 yenildiði maçýn ardýndan yayýncý kuruluþa deðerlendirmelerde bulundu.

"Bugün denedik, çalýþtýk, olmadý. Þans da yanýmýzda deðil. Önümüzde çok maç var. Sezon uzun bir maraton. Pazartesi günü bir maç var. Þimdi dinlenmeliyiz. Hatalarýmýzý görüp pazartesi günü düzeltmeli ve kazanmalýyýz. Pazartesi günü kazanmaya ihtiyacýmýz var."

"Pozisyonlarýmýz vardý maçta, atamadýk. Onlar girip attýlar. 3. golden sorna kopma oldu. Yanlýþlarýmýzý deðerlendirmemiz lazým. En yakýn zamanda düzeltmemiz lazým. Takýmda genç oyuncular var. Taraftarýn tepkisinden dolayý ekstra bir baský hissettiler. Bana da tepki vardý. Bunlar normaldir."

"Kötü olduðumu, fazlalýk olduðumu düþünüyorlarsa bana tepki gösterebilirler. Ben tecrübeliyim. Onlarla empati yapabilirim. Lütfen, genç oyuncularý ýslýklamasýnlar. Onlara göstermesinler. Birine tepki göstermek istiyorlarsa bana göstersinler. Ben bu takýmdan 1 kez ayrýldým. Sorun bensem, fazlalýk bensem bir daha ayrýlýrým. Ocak ayýnda ayrýlabilirim ama lütfen tepkilerini orantýlý bir þekilde sahaya yansýtsýnlar. Bize destek olurlarsa bu takým bir yere gelir. Olmazlarsa bu takým bir yere gelemez."

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...