Sağlıkta Şiddet Sempozyumu

23 Kasım 2013 Cumartesi 12:06

56 0

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barkan: "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddette medyanın sorumluluğu gözardı edilmemeli" EÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kumanlıoğlu: "Son yıllarda hek...

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Barkan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddette medyanın sorumluluğunun gözardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İzmir Tabip Odası işbirliğiyle Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu'nda Sağlıkta Şiddet Sorunu Sempozyumu düzenlendi.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Barkan, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, dünyada etnik, ekonomik, siyasi nedenlerle kitlesel çatışma yaşanmayan ülke bulunmadığını belirtti.

İnsanların, küresel anlamda gerilim problemiyle karşı karşıya olduğuna işaret eden Prof. Dr. Barkan, "Tüm dünya, topyekün bir gerilim ve beraberinde gelen paylaşım problemi nedeniyle şiddete yöneliyor" dedi.

"Hukuk değerleri şiddeti düzenlemekte geciktiğinde soyut değerlere dönüyoruz. İnsana can veren kadınlara dokunulmaz. Canıyla derdi olan insanın başvurduğu yerde seninle ilgilenen insana zarar verilmez. 'Zarar verilmez' söylemi dikte edildiğinde zarar verilebildiği gerçeği insana işler. Medyanın da eleştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Hekime şiddet, medyada reyting malzemesi olduğunda şiddet beslenir. Haberler, hekimler ve hastaları karşı karşıya getiriyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddette medyanın sorumluluğu gözardı edilmemeli. Soyut değerlerin dokunulmazlığını korumak başlıca sorun olarak göze çarpıyor."

EÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Kumanlıoğlu ise, toplum huzuru için gerekli olan hoşgörünün insanlar arasında azalması ile tahammülsüzlüğün artmasının şiddete yol açtığını anlattı.

Hekimlerin görevinin öncelikle zarar vermemek olduğunu belirten Prof. Dr. Kumanlıoğlu, "İkinci görevi ise yardımcı olmak. Son yıllarda hekimlik sanatının icrası sırasında karşılaşılan şiddet olayları, konuya acil önlem almamız gerektiği gerçeğini ortaya çıkardı" dedi.

İzmir Sağlık Müdür Yardımcısı Cengiz Balaban da acil servislere yoğun ve gereksiz başvuruların nitelikli hizmeti imkansız hale getirdiğini bildirdi.

Hastaların çeşitli beklentilerinin karşılanmadığı iddiasıyla şiddete başvurduğuna dikkati çeken Balaban, "2013'ün 10 aylık döneminde İzmir'de hizmet veren hastanelerin acil servislerine 3,5 milyon civarında başvuru yapıldı. Acil servislerin fiziki mekan yetersizlikleri de şiddet sorununun önemli nedenlerinden" diye konuştu.

Balaban, Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen Beyaz Kod uygulaması kapsamında hekimlerin iletişim konusunda eğitim aldığını, şiddet konusunda sağlık çalışanlarına hukuki destek sağlanmaya başlandığını sözlerine ekledi.

İzmir Tabip Odası Başkanı Suat Kaptaner ise şiddetin, bilimsel toplantılarda tartışılmayacak kadar ihmat edilecek bir konu haline gelmesini dilediklerini kaydetti.

Kaynak: haberler.com

Kategori sayfasına

Loading...