Serdar Adalý: Tolgay Arslan için Fenerbahçe ile görüþmeler devam ediyor

09 Ocak 2019 Çarşamba 16:33

114 0

Serdar Adalý: Tolgay Arslan için Fenerbahçe ile görüþmeler devam ediyor

Beþiktaþ 2. Baþkaný Serdal Adalý, Tolgay Arslan transferi için Fenerbahçe ile görüþtüklerini açýkladý.

Beþiktaþ 2. Baþkaný Serdal Adalý, Tolgay Arslan için flaþ Fenerbahçe açýklamalarýnda bulundu.

TRT Spor'a konuþan Serdal Adalý, Tolgay Arslan transferi için Fenerbahçe ile görüþtüklerini belirtirken, ''Tolgay Arslan için Fenerbahçe ile görüþmeler devam ediyor, henüz netleþen bir þey yok. Tolgay iyi bir oyuncu. Ancak sadece futbol deðil, saha dýþý duruþu da önemli. Eðer takýmdan ayrýlmazsa kadro dýþý durumuna Þenol Güneþ karar verecek. Hocamýzýn kararýyla satýþ listesine koyduk. '' sözlerini kullandý.

Oðuzhan Özyakup hakkýnda da konuþan Adalý, ''Oðuzhan bizim için önemli oyuncu. Oynarsa 4 hafta sonra þampiyonluðu konuþabiliriz. Öyle bir oyuncu. Özel hayatý hakkýnda çýkan haberler doðru deðil. Gördüðüm kadarýyla gece hayatý olan bir oyuncu deðil.'' diye konuþtu.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...