Slimani'den gol eleþtirilerine yanýt! 'Her þey Slimani deðildir'

09 Ocak 2019 Çarşamba 16:39

113 0

Slimani'den gol eleþtirilerine yanýt! 'Her þey Slimani deðildir'

Fenerbahçe'nin Cezayirli golcüsü Ýslam Slimani, kulübün resmi televizyonuna çok özel açýklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Cezayirli yýldýzý Ýslam Slimani, kendisine yapýlan eleþtirilerden, sarý-lacivertli taraftarlara ve ligin 2. yarýsýna dair önemli açýklamalarda bulundu.

Konuþmasýnýn baþlangýcýnda teknik direktör Ersun Yanal'ýn bilimsel antrenman metodlarýný deðerlendiren golcü futbolcu,"Futbolda artýk detaylar son derce kýymetli bir noktaya geldi. Her türlü detayý çalýþmanýz gerekiyor, biz de bunu çalýþýyoruz. Öncede sadece teknikti, artýk bilimsel çalýþmalar ön plana atýlýyor. Biz de teknik ekibimizde bu çalýþmalarý yapýyoruz." dedi.

Bu sezon sarý-lacivertlilerin gol yollarýndaki kýsýrlýðýnda 1. numaralý sebep olarak gösterilen Slimani, "Herþey Slimani'ye baðlý deðildir" diyerek konuya açýklýk getirirken, "Forvetler gol atamadýðýnda eleþtirilir, bu çok normal bir durumdur. Ben kendimi tanýyorum, oynadýðýmda herþeyi veren bir oyuncuyum bende. Bana göre en önemlisi bu. Ben, takýmýma katký saðlamak isteyen, çabalayan bir oyuncuyum, maçlar kazanmak istiyorum. Ligin 2. döneminde kesinlikle gollerim gelecektir. Biz bir takým oyunu oynuyoruz, burda sadece 1 kiþiye baðlý deðildir herþey, sadece Slimani'ye baðlý deðildir. Ýþler iyi gittiðinde forvetler de daha iyi performans sergileyebiliyor. Forvetin iþi gol atmaktýr, tamamen buna baðlýdýr. Goller geldiðinde, takým da iyiyse özgüven artar. Takýmýn iyi gitmesiyle orantýlýdýr. Forvet takýma baðlýdýr. Ayew'in dediði doðru, takým daha iyi olursa hep birlikte daha iyi bir yolda ilerlemiþ oluruz." yorumunda bulundu.

Fenerbahçe'nin Antalya'da yaptýðý kamp sürecine deðinen sarý-lacivertli forvet, "Bence çok iyi çalýþýyoruz, çok iyi bir atmosfer var takým içerisinde. Ben her gün takýmýmla beraber, hocamla ve hocalarýmýzla beraber, þu an iyi gitmeyen iþleri deðiþtirmek içim çalýþýyorum. Hedeflerimiz net. Ligde, yapabildiðimizin en iyisini yapmak istiyoruz, Avrupa'da ilerlediðimiz kadar ilerlemek istiyoruz. Türkiye Kupasý ise net bir hedef açýkçasý. Gerçek Fenerbahçe'yi göstermemiz lazým, taraftarlarýmýz þu an içerisinde bulunduðumuz durumu asla hak etmiyor. Fenerbahçe'de oynuyorsanýz, her maçý kazanmak için oynarsýnýz, bunun gayretindesinizdir." ifadelerini kullandý.

Sarý-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde karþýlaþacaklarý Zenit karþýlaþmasýný da deðerlendiren golcü furtbolcu," Zenit iyi bir takým ama biz de çok iyi bir takýmýz. Artýk elemelere girdik, maç maç ilerlemek gerekiyor. Bize lazým olan turu getirecek skoru alabilmek. Çok yoðun bir fikstürümüz var ama çok iyi bir oyuncu grubumuz var. Herkes çok iyi oynuyor, herkes takýma katký saðlayabilir. Bu konuda sorun yaþayacaðýmýzý düþünmüyorum." dedi.

Konuþmasýnýn sonunda Fenerbahçe taraftarlarýna seslenen Slimani, gerçek Fenerbahçe'yi yeniden göstermek istediklerini ve bunun için çabaladýklarýný dile getirirken," Biz, saha içerisinde herþeyi yapmak mecburiyetindeyiz. Biz, eski ve gerçek Fenerbahçe'yi getirmek istiyoruz. Taraftarlarýmýz, bizimle olsunlar, bizimle kalsýnlar, çünkü onlara gerçekten ihtiyacýmýz var. Ben Türkiye'de þunu fark ettim, bizim gerçek gücümüz kesinlikle taraftarlarýmýz. Onlara söz veriyoruz saha içerisinde onlarý mutlu etmek için herþeyi yapacaðýz.Bizim gücümüz taraftarýmýz gerçekten. Kendimizin, kendimizi aþmaya, yapacaklarýmýzýn fazlasýný yapmaya itecek güç onlar. Ligin ilk yarýsýnda herþeylerini verdiler, þimdi sýra bizde." diyerek konuþmasýný sonlandýrdý.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...