Sosyal medyada da lider

27 Ekim 2018 Cumartesi 01:41

34 0

Sosyal medyada da lider

Türkiye Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan ve Cumhurbaþkanlýðý Hükümet Sistemi’nin ilk kabine üyeleri, sosyal paylaþým sitesi Twitter aracýlýðýyla çalýþmalarý hakkýnda bilgi verirken, ayný zamanda gündeme iliþkin deðerlendirmeler yapýyor.

Baþkan Erdoðan, Twitter’ý düzenli kullanan siyasetçilerin baþýnda geliyor.

Bugüne kadar 5 bin 403 tweet atan Erdoðan, 13 milyon 321 bin 899 kiþiyle en çok takip edilen siyasetçi listesinde ilk sýrada yer alýyor. Erdoðan’dan sonra Twitter’da en fazla takipçiye sahip bakan, 2 milyon 414 bin kiþiyle Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu. Soylu’yu 1 milyon 270 bin 911 takipçiyle Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu izliyor. Hazine ve Maliye Bakaný Berat Albayrak’ýn 1 milyon 6 bin 198, Adalet Bakaný Abdulhamit Gül’ün 709 bin 497, Milli Eðitim Bakaný Ziya Selçuk’un 467 bin 621, Sanayi i Bakaný Mustafa Varank’ýn 307 bin 940 takipçisi bulunuyor.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...