SSK ve Bað-Kur emeklilerin maaþý 125 ile 600 lira arasýnda artacak

10 Kasım 2018 Cumartesi 00:15

38 0

SSK ve Bað-Kur emeklilerin maaþý 125 ile 600 lira arasýnda artacak

SSK ve Bað-Kur emeklisinin gözü ocak zammýnda. Zam oranýnda 2018'in ikinci 6 aylýk döneminde gerçekleþecek enflasyon belirleyici olacak. Hala 2 aylýk veri beklenirken, ocak zammýyla ilgili tahminler de belli olmaya baþladý. Bu kapsamda 2018’in ikinci dönemine ait 4 aylýk bölümünün verisi de belli oldu.

TÜÝK verilerine göre, temmuz-ekim enflasyonu yüzde 12.26 olarak gerçekleþti. Halen en düþük emekli aylýðý ek ödeme dahil bin 21 lira 39 kuruþ seviyesinde. Yüzde 12.26'lýk artýþa göre bu maaþ bin 146 lira 61 kuruþa çýkacak. Böylece bu maaþta 125 lira artýþ gerçekleþecek. En yüksek emekli aylýðý ise halen 4 bin 892 lira 19 kuruþ. Bu maaþ da yüzde 12.26'lýk zamla 5 bin 491 lira 97 kuruþa yükselecek. Böylece en yüksek maaþta 600 liralýk artýþ yaþanacak.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...