Suriye Türkmen Meclisi yeni baþkanýný seçti

11 Şubat 2018 Pazar 14:23

32 0

Suriye Türkmen Meclisi yeni baþkanýný seçti

Suriye Türkmen Meclisinin 4. Dönem Baþkaný Dr. Muhammed Vecih Cuma oldu.

Suriye Türkmen Meclisinin 4. Dönem Baþkanlýðýna Dr. Muhammed Vecih Cuma seçildi.

Suriye Türkmen Meclisi, 10-11 Þubat'ta Ankara'da düzenlenen Suriye Türkmen Meclisi 4. Genel Kurulu sonuçlarýný açýkladý.

Yapýlan yazýlý açýklamada, Halep, Lazkiye, Hama-Humus, Þam-Golan, Rakka bölgelerinden ve üç siyasi partinin üyelerinden oluþan toplam 360 Türkmen delegenin bir araya geldiði toplantýda, 42 kiþiden oluþan Suriye Türkmen Meclisi 4. Dönem Meclis üyelerinin demokratik bir seçimle belirlendiði vurgulandý.

Meclis üyeleri arasýnda yapýlan seçimin sonucuna göre, Dr. Muhammed Vecih Cuma'nýn Suriye Türkmen Meclisinin 4. Dönem Baþkaný olduðu belirtildi.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...