Telefona 2 havalimaný parasý harcandý

11 Şubat 2018 Pazar 12:37

30 0

Telefona 2 havalimaný parasý harcandý

Türkiye'de, 2007-2017 yýllarýnda ithal edilen cep telefonu için ödenen tutar, Ýstanbul Yeni Havalimaný maliyetinin yaklaþýk 2 katýný buldu. Ýthal edilen telefon sayýsý bu dönemde 142,4 milyona ulaþtý.

Türkiye'de, 2007-2017 döneminde ithal edilen cep telefonu için ödenen tutar, Ýstanbul Yeni Havalimaný maliyetinin yaklaþýk 2 katýna ulaþtý. Ýthal edilen telefon sayýsý bu dönemde 142,4 milyona ulaþýrken, ödenen tutar ise 23 milyar 708 milyon 146 bin dolar oldu.

AA muhabirinin Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerinden yaptýðý derlemeye göre, Türkiye'nin 2007 ve sonrasý cep telefonu ithalatý için ödediði tutar dikkati çekti.

Türkiye'nin 2007-2017 yýllarýnda ithal ettiði cep telefonlarý için 23 milyar 708 milyon 146 bin 266 dolar ödenirken, bu rakam 10,5 milyar avro (12,8 milyar dolar) olarak belirtenen Ýstanbul Yeni Havalimaný maliyetinin yaklaþýk 2 katý oldu.

En fazla cep telefonu ithalatý 15 milyon 811 bin 936 adetle 2007'de gerçekleþtirildi. En fazla ödeme yapýlan yýl ise 3 milyar 136 milyon 596 bin dolarla 2015 oldu. Geçen yýl bu tutar 2 milyar 832 milyon 552 bin dolar olarak gerçekleþti.

2007 yýlýnda 1 milyar 722 milyon 947 bin 822 dolarlýk cep telefonu ithalatý yapýlýrken, bu rakam 2009 yýlýnda küresel ekonomik kriz nedeniyle yaklaþýk yüzde 37 azalarak en düþük seviyesini gördü. Söz konusu yýlda ithal edilen 10 milyon 990 bin 347 telefon için 1 milyar 71 milyon 251 bin 602 dolar kasadan çýktý.

Ýthal edilen telefon sayýsýnýn dalgalý bir seyir izlediði 2007-2017 döneminde ithal edilen toplam cep telefonu sayýsý 142 milyon 389 bin 112'ye ulaþtý. Akýllý telefonlarýn üretim süreçlerinde yer alan Çin son yýllarda söz konusu ithalatýn en fazla yapýldýðý ülke olarak zirvedeki yerini koruyor.

Türkiye, 2007 yýlýnda 8 milyon 326 bin 439 dolarlýk cep telefonu ihraç ederken, bu rakam 69 milyon 663 bin dolarla en yüksek seviyesine 2016'da ulaþtý. Geçen yýl ise ihracat 2016'ya göre yaklaþýk yüzde 46 azalarak 37 milyon 847 bin 374 dolara geriledi.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...