TSK'ya baðlý akrobasi timi Türk Yýldýzlarý ve SOLOTÜRK gösteri uçuþu yaptý

07 Ekim 2018 Pazar 17:12

18 0

TSK'ya baðlý akrobasi timi Türk Yýldýzlarý ve SOLOTÜRK gösteri uçuþu yaptý

Türk Hava Kuvvetlerine baðlý akrobasi timi Türk Yýldýzlarý ve SOLOTÜRK, Konya'nýn Ereðli ilçesinde gösteri uçuþu yaptý.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlýðýndan havalanan Türk Yýldýzlarý ve SOLOTÜRK'ün uçuþunu izlemek isteyen binlerce kiþi, Ereðli Atatürk Kültür Parký'na akýn etti.

Ereðli Belediyesince düzenlenen organizasyonda ilk olarak SOLOTÜRK uçaklarý havalandý. Ýki pilotun gerçekleþtirdiði hareketler, izleyenlerden büyük alkýþ aldý.

Gösterinin ardýndan, Ereðli semalarýnda yükselen Türk Yýldýzlarý gösterisi de nefes kesti. Uçaklar, ters týrmanýþ ve dönüþ, iniþ takým kesiþimi, çift kesiþimi, iniþ takýmlarý terste selamlama, tip ucu ve üç boyutlu sema hareketleri sergileyerek gökyüzüne kalp figürü çizdi.

Ereðli Belediye Baþkaný Özkan Özgüven, burada yaptýðý konuþmada, SOLOTÜRK ile Türk Yýldýzlarý'nýn pilot ve komutanlarýný tebrik etti.

Gösterileri büyük bir mutluluk, gurur ve coþku içerisinde izlediðini belirten Özgüven, "SOLOTÜRK ve Türk Yýldýzlarý Türkiye'nin gururu, çok önemli bir markasýdýr. Bu ordu, bu millet bu cesaret bizde olduðu müddetçe bize kimse meydan okuyamaz'' dedi.

Kaynak: star.com.tr

Kategori sayfasına

Loading...