En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Meþaleler Sarýkamýþ þehitleri için yandý

06 Ocak 2019 Pazar 00:42
97 0
Meþaleler Sarýkamýþ þehitleri için yandý

Sarýkamýþ þehitlerini anma etkinlikleri kapsamýnda ilçedeki Kazým Karabekir Camii’nde önceki gece mevlit okutuldu. Mevlitte dua edilmesinin ardýndan Yukarý Sarýkamýþ Þehitliði’ne kadar yapýlacak meþaleli yürüyüþ için hazýrlýklar baþladý.

“Asýmýn nesli asrýn yürüyüþü” sloganýyla düzenlenen yürüyüþ için yaklaþýk 10 bin kiþi 15 Temmuz Demokrasi Þehitleri Meydaný’nda hazýrlandý.

Havanýn soðuk olmasý nedeniyle vatandaþlarýn üþümemesi için belli aralýklarla ateþler yakýldý. Ateþ etrafýnda ýsýnarak tören alanýndaki etkinlikleri izleyenler þehitler için dua etti, Fatiha okudu. Alandaki konuþmalar, þiir ve gösterilerin ardýndan binlerce kiþi, ellerinde bayraklar ve meþalelerle Yukarý Sarýkamýþ Þehitliði’ne yürüyüþe baþladý. Yürüyüþe Kars Valisi Türker Öksüz ve Belediye Baþkaný Murtaza Karaçanta da katýldý. Katýlýmcýlar þehitler anýtý önünde kadar tekbir getirerek marþ söyleyerek yürüdü. Þehitler anýtýna ulaþan binler Ýstiklal Marþý okuduktan sonra saygý duruþunda bulundu. Þehitlikte yapýlan dualarýn ardýndan ‘Ruhunuz Þad Olsun’ yazýsýnýn ateþlenmesiyle yürüyüþ sona erdi. SOLOTÜRK bugün saat 10.00’da Allahuekber Daðlarý semalarýnda gösteri uçuþu yapacak.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0