En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Merkez bankalarý altýn topluyor

30 Eylül 2018 Pazar 00:04
17 0
Merkez bankalarý altýn topluyor

Güvenilir liman altýn, küresel finans kriziyle birlikte bireysel yatýrýmcýlar gibi merkez bankalarýnýn da tercihi haline gelirken, merkez bankalarý 193,3 tonla son 3 yýlýn en güçlü ilk yarý alýmýný gerçekleþtirdi.

Dünya Altýn Konseyi’nin (WGC) Uluslararasý Para Fonu’nun (IMF) verilerinden derleyerek hazýrladýðý rapora göre, küresel merkez bankalarýnýn sahip olduðu altýn rezervleri 2018’in ilk yarýsýnda 33 bin 763,6 tona yükseldi. Geçen yýlýn ilk yarýsýnda 178,6 ton altýn alan merkez bankalarý, 2018’in ayný döneminde rezervlerine 193,3 ton altýn ekledi. Böylece Merkez bankalarýnýn bu yýlýn ilk yarýda gerçekleþtirdikleri altýn alýmý 2015’ten bu yana en yüksek seviyeye iþaret etti.Söz konusu alýmlarda Rusya, Türkiye ve Kazakistan önemli rol oynadý. Ýlk yarýda toplam altýn alýmlarýnýn yüzde 86’sý söz konusu 3 ülke tarafýndan gerçekleþtirildi.

Merkez bankalarýnýn 2017 baþýndan itibaren gerçekleþtirdiði altýn alým miktarýnda Rusya 383,3 tonla ilk sýrada yer aldý. Türkiye ise 2017 baþýndan bu yana altýn rezervlerini en hýzlý artýran ülkeler sýralamasýnda Rusya’nýn ardýndan 125,8 tonla ikinci oldu. Listede üçüncü sýraya yerleþen Kazakistan ise, bu dönemde altýn rezervlerini 68,4 ton artýrdý. AA Finans Analisti Ýslam Memiþ, WGC’nin yayýnladýðý rapora göre merkez bankalarýnýn, 2018’in ilk yarýsýnda toplam altýn talebinin yüzde 10’unu oluþturduðunu kaydetti.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0