En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Metin Akpýnar hakkýnda fezleke hazýrlandý

07 Ocak 2019 Pazartesi 14:34
89 0
Metin Akpýnar hakkýnda fezleke hazýrlandý

Oyuncu Metin Akpýnar hakkýnda bir televizyon programýndaki sözleri nedeniyle baþlatýlan soruþturma kapsamýnda, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karþý silahlý isyana tahrik etme' suçundan fezleke hazýrlandý.

Anadolu Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca, oyuncu Metin Akpýnar hakkýnda, konuk olduðu Halk TV'deki bir programda sarf ettiði sözler nedeniyle "halký hükümete karþý silahlý isyana tahrik", "Cumhurbaþkanýna hakaret", "halkýn bir kesimini aþaðýlama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarýndan baþlatýlan soruþturma kapsamýnda yeni bir geliþme yaþandý.

Soruþturmayý yürüten savcýlýk, Metin Akpýnar hakkýnda "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karþý silahlý isyana tahrik etme" suçundan yürütülen soruþturma dosyasýný ayýrarak fezleke hazýrladý.

Hazýrlanan fezleke, atýlý suç itibariyle görev kapsamýna girmesi nedeniyle Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna gönderildi.

Akpýnar hakkýnda, diðer suçlardan açýlan soruþturma ise Anadolu Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca yürütülecek.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0