En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

New York borsasý sert düþüþle kapandý

05 Aralık 2018 Çarşamba 00:26
90 0
New York borsasý sert düþüþle kapandý

New York borsasý, ABD-Çin arasýndaki ticaret savaþý ile Fed'in para politikasýna iliþkin iyimserliðin azalmasýyla sert geriledi.

Kapanýþta, Dow Jones Endeksi yüzde 3,10 azalýþla 25.027,07 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 3,24 kayýpla 2.700,06 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 3,80 düþüþle 7.158,43 puana geriledi.

Haftaya sert yükseliþle baþlayan endekslerin dünkü kazançlarýndan daha fazlasýný geri vermesine, ABD Baþkaný Donald Trump ve New York Fed Baþkaný John Williams'ýn açýklamalarý etkili oldu.

Trump, sosyal medya hesabýndan yaptýðý paylaþýmda, Çin ile gerçek bir ticaret anlaþmasýna ulaþýlamamasý durumunda gümrük vergilerinin süreceðini belirterek "Benim tarife adamý olduðumu hatýrlayýn." ifadelerini kullanmýþtý.

New York Fed Baþkaný Williams ise ABD ekonomisinin gücünü koruduðuna ve finansal þartlarýn hala büyümeyi destekleyici olduðuna iþaret ederek "Güçlü büyüme, iþ gücü piyasasý ve hedefe yakýn enflasyon görünümünü ve bu görünümü çevreleyen çeþitli riskleri göz önüne aldýðýmda, kademeli faiz artýrýmlarýnýn sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve ikili hedeflerimizi desteklemek için en iyi seçenek olduðunu öngörmeye devam ediyorum." deðerlendirmesini yapmýþtý.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0