En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Ocak zammýyla birlikte emeklilerin eline geçecek parada en az 104,08 lira artýþ olacak

11 Ocak 2019 Cuma 17:06
102 0
Ocak zammýyla birlikte emeklilerin eline geçecek parada en az 104,08 lira artýþ olacak

Milyonlarca emekli günlerce emekli maaþlarý için yapýlacak zam oranýný merakla bekledi. Emekli zammý için belirlenen oran 3 Ocak'ta belli oldu. Emekli maaþý yapýlan zam ile birlikte ne kadar oldu? Bað-kur emeklisi, memur emeklisi ve ssk emeklisi arasýndaki fark ne kadar oldu? Ýþte emekli maaþlarý hakkýnda tüm detaylar!

Milyonlarca emeklinin beklediði SSK ve Bað-Kur emeklilerine Ocak ayýnda yapýlacak zam oraný belli oldu. Emeklilerin gözü bu ay hesaplarýna yatacak zamlý maaþlarýna çevrildi. Peki, yapýlan zamlarla en düþük emekli zam farký ne kadar olacak? Ýþte emekli maaþlarý ile ilgili tüm detaylar!

Emekliler bu ay zamlý maaþ heyecaný yaþýyor. 3 Ocak'ta zam oranlarý belli oldu.

Zam oraný SSK ve Bað- Kur emeklilerinde yüzde 10.19, memur emeklilerinde yüzde 10.73 olurken, þimdi gözler yeni maaþlara çevrildi.

SSK emeklileri 17-26 Ocak, Bað-Kur emeklileri 25-28 Ocak tarihleri arasýnda zammýn yansýtýldýðý yeni maaþlarýný cebine koyacak.

Memur emeklileri ise ay baþýnda maaþýný zamsýz olarak aldý, þimdi artýþla oluþan farkýn yatýrýlmasýný bekliyor.

Ocak zammýyla birlikte emeklilerin eline geçecek parada en az 104,08 lira artýþ olacak.

En düþük zam farký, esnaf emeklilerinde 147,53, Bað-Kur tarým emeklilerinde 110,01, 2000'den önce emekli olan SSK'lýlarda 168,14, 2000'den sonra emekli olan SSK'lýrda 104,08, memur emeklilerinde 230,59 lira olacak.

En düþük emekli aylýðý ek ödeme dahil bin 21 lira 40 kuruþtan bin 125 lira 48 kuruþa çýkacak.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0